สหรัฐฯ นำเข้ากุ้งลดลง หลายประเทศถูกบรรจุรายชื่อใน Import Alert จากการพบยาสัตว์ต้องห้ามตกค้าง
4 เม.ย. 2567
28
32
ตกลง