ฝ่ายนิติบัญญัติเสนอร่างกฎหมายเพื่อปกป้องชาวประมงกุ้งสหรัฐฯ
13 เม.ย. 2567
265
15
ฝ่ายนิติบัญญัติเสนอร่างกฎหมายเพื่อปกป้องชาวประมงกุ้งสหรัฐฯ
ฝ่ายนิติบัญญัติเสนอร่างกฎหมายเพื่อปกป้องชาวประมงกุ้งสหรัฐฯ
ตกลง