วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายส่งเสริมการตรวจสอบของ SIMP
13 ม.ค. 2567
26
32
ตกลง