ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารไทยภายในงานวันชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
19 ม.ค. 2567
26
12
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารไทยภายในงานวันชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
ตกลง