ชี้แจงให้คำปรึกษา แนะนำหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
4 ก.พ. 2559
221
0
ชี้แจงให้คำปรึกษา
ชี้แจงให้คำปรึกษา แนะนำหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม Web Conference

เรื่อง ชี้แจงให้คำปรึกษา แนะนำหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จากตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้นเป็นระดับสูง ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด

ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ

 

ตกลง