ติดต่อเรา
Contact Us
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  อาคาร 3 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  0-2629-9090
  ติดต่อกลุ่มงานภายใน
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 262
  • กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 261
  • กลุ่มระบบงานสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 
   โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 362
  • กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
   โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 313
  • กลุ่มบริหารข้อมูลการเกษตร 
   โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 363
 • map
ตกลง