ตกลง
ข้อมูลการผลิตพืชระดับจังหวัด จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรครั้งที่ 3/2562
9 ต.ค. 2562
47
0

ข้อมูลการผลิตพืชระดับจังหวัด จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรครั้งที่ 3/2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล    

ด้านการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งเห็นชอบข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่

1.รายงานผลการสำรวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62

2.รายงานผลการสำรวจสับปะรดโรงงาน ปี 2561

3.รายงานผลการสำรวจปาล์มน้ำมัน ปี 2561

4.รายงานผลการสำรวจกระเทียม ปีเพาะปลูก 2561/62

5.รายงานผลการสำรวจหอมแดง ปีเพาะปลูก 2561/62

6.รายงานผลการสำรวจหอมหัวใหญ่ ปีเพาะปลูก 2561/62

7.รายงานผลการสำรวจมันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2561/62

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/2p5CzeJ

หรือ QrCode