ตกลง
นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นำทีมตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตราการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอกระนวน
26 มี.ค. 2563
57
0
นายสมศักดิ์วิชัยนันท์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นำทีมตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตราการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอกระนวน

วันที่ 25 มีนาคม 2563  นายสมศักดิ์  วิชัยนันท์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  นำทีมตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตราการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอกระนวน 

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image