ตกลง
กษ.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดองค์ความรู้การฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์
10 มิ.ย. 2563
15
0
กษ.ขอนแก่นและเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดองค์ความรู้การฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบโครงการ
กษ.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดองค์ความรู้การฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์

กษ.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดองค์ความรู้การฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์

MOAC Image