เบลารุสประกาศเพิ่มการผลิตเนื้อสัตว์และนมในปี 2024
27 มี.ค. 2567
54
0
เบลารุสประกาศเพิ่มการผลิตเนื้อสัตว์และนมในปี 2024
เบลารุสประกาศเพิ่มการผลิตเนื้อสัตว์และนมในปี 2024

กระทรวงเกษตรและอาหารของเบลารุส คาดว่าภายในปี 2024 จะมีผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่ผลิตในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากแผนการผลิตนมเพิ่มขึ้นในปริมาณ 8.6 ล้านตัน เนื้อวัว 673,000 ตัน เนื้อหมู 452,000 ตัน เนื้อสัตว์ปีก 693,000 ตัน และไข่ 3 พันล้านฟอง
นอกจากนี้ เบลารุสคาดว่าจะเพิ่มการผลิตเนยให้ได้มากถึง 150,000 ตันต่อปี ชีส 310,000 ตัน  ผลิตภัณฑ์นมทุกประเภทรวมทั้งหมด  1.9 ล้านตัน เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 393,000 ตัน อาหารสัตว์ 2.5 ล้านตัน  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงเกษตรและอาหารของเบลารุสได้มีการจัดตั้งโครงการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่การผลิต การเพิ่มจำนวนสัตว์ปศุสัตว์และสัตว์ปีกในฟาร์ม รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตจากการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ที่มาข้อมูล: vetandlife.ru

ตกลง