อีเออียูประกาศรายชื่อสารเติมแต่งอาหาร (Food additives) ที่ห้ามใช้
27 มี.ค. 2567
74
0
อีเออียูประกาศรายชื่อสารเติมแต่งอาหาร
อีเออียูประกาศรายชื่อสารเติมแต่งอาหาร (Food additives) ที่ห้ามใช้

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย หรือ อีเออียู ได้ประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดทางเทคนิคฉบับปรับปรุง ในวันที่ 27 ก.พ. 2024 เพื่อควบคุมการใช้สารเติมแต่งอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกระบวนการผลิตอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพผู้บริโภค

รายการสารเติมแต่งอาหารของอีเออียูที่อนุญาตให้ใช้ (ฉบับปรับปรุง) นี้ถูกปรับลดจำนวนสารเติมแต่งอาหารจาก 362 ชนิด เป็น 349 ชนิด โดยเป็นการถอดออกจากรายการ 19 ชนิด และปรับเพิ่มจำนวน 6 ชนิด โดยมีสารเติมแต่งอาหารที่สำคัญที่ถูกถอดออกจากรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่

1.       สารให้ความหวาน stevia sweetener (Stevia rebaudiana Bertoni plant)

2.       สารกันเสียกลุ่ม sodium sorbate (E201) and calcium sorbate (E203)

3.       สารแทนนิน food tannins (E181)

4.       สารกันเสียกลุ่ม diphenyl (E230) and formic acid (E236)

5.       สารปรับความเป็นกรด-ด่าง acidity regulator ammonium lactate (E328)

6.       สารกลุ่ม ammonium acetate (E264)

7.       สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน anti-caking agents containing aluminum

ที่มาข้อมูล: vetandlife.ru

ตกลง