รัสเซียจะบังคับใช้กฎหมายการติดฉลาก Chestny Znak กับสินค้าอาหารกระป๋องในเดือน ธ.ค. 2024
27 มี.ค. 2567
76
0
รัสเซียจะบังคับใช้กฎหมายการติดฉลาก
รัสเซียจะบังคับใช้กฎหมายการติดฉลาก Chestny Znak กับสินค้าอาหารกระป๋องในเดือน ธ.ค. 2024

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งรัสเซีย (Ministry of Industry and Trade) ได้แถลงว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายการติดฉลาก Chestny Znak กับสินค้าอาหารกระป๋องประเภทปลาและซีฟู๊ด ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2024 และจะบังคับใช้กับสินค้าอาหารกระป๋องทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2025 โดยบริษัทผู้ผลิตจะต้องลงทะเบียนในระบบตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2024

ในปัจจุบัน รัสเซียได้อยู่ระหว่างทดลองการบังคับใช้ระบบการติดฉลากกับสินค้าอาหารกระป๋องบางประเภท เช่น เนื้อสัตว์ ปลา และผัก จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2024 ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึงอาหารเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี

การบังคับใช้กฎหมายติดฉลาก Chestny Znak มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับสินค้าปลอมที่พบในตลาดรัสเซีย โดยหน่วยงาน Center for the Development of Advanced Technologies หรือ CRPT ของรัสเซีย ได้ให้ข้อมูลว่าในบางกลุ่มสินค้า มีการวางจำหน่ายสินค้าปลอมในตลาดรัสเซียมากถึง 40% โดยไม่เพียงแค่พบการปลอมสินค้าแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักเท่านั้น แต่ยังพบการปลอมแปลงในรูปแบบอื่นด้วย เช่น การใช้เนื้อปลาที่มีราคาถูก มาแทนเนื้อปลาราคาแพง

ที่มาข้อมูล: vetandlife.ru

ตกลง