การคาดการณ์ตลาดอาหารสัตว์ของรัสเซีย ในปี 2024
23 ม.ค. 2567
11,824
0
การคาดการณ์ตลาดอาหารสัตว์ของรัสเซีย ในปี 2024
การคาดการณ์ตลาดอาหารสัตว์ของรัสเซีย ในปี 2024

Ms. Lyubov Savkina ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายข้อมูลและการวิเคราะห์ของ EMEAT ได้ให้ข้อมูลว่า โดยทั่วไปนั้น ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์จะเป็นสัดส่วนกับปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ โดยหากมีการผลิตปศุสัตวที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลให้การผลิตอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น หากมีการคาดการณ์ว่าการผลิตเนื้อสุกรของรัสเซียในช่วง 2-3 ปีนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลให้ปริมาณการผลิตอาหารสำหรับสุกรของรัสเซียเพิ่มขึ้นเช่นกัน รวมทั้ง ยังจะสามารถอนุมานได้ถึงความต้องการวัตถุเติมแต่งอาหารสัตว์ เช่น กรดอะมิโน และวิตามินต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตอาหารสัตว์

Mr Sergei Mikhnyuk กรรมการบริหารสหภาพอาหารสัตว์แห่งชาติรัสเซีย เชื่อว่าอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ของรัสเซียจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2023 ที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2024 คาดว่ารัสเซียจะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของรัสเซียไปยังกลุ่มประเทศในเอเชียและตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้น โดยประมาณการณ์จากผลการออกงานแสดงสินค้าของบริษัทรัสเซียในประเทศจีน ไทย ซาอุดิอาระเบีย และยูเออี ที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

ในทางกลับกัน Mr. Arseny Vlasov ผู้จัดการทั่วไปบริษัท MegaMix Center ได้มีความเห็นว่าว่าการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำของรัสเซียจะขยายตัวขึ้นในปี 2024 ในขณะที่ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ปีกของรัสเซียจะไม่มีการขยายตัวในปี 2024 เนื่องจาก ภาวะโรคระบาดสัตว์

ในประเด็นการนำเข้าวัตถุเติมแต่งอาหารสัตว์นั้น Mr Sergei Mikhnyuk กรรมการบริหารสหภาพอาหารสัตว์แห่งชาติรัสเซีย ให้ความเห็นว่าในปี 2024 รัสเซียจะยังคงมีการนำเข้าวัตถุเติมแต่งอาหารสัตว์กลุ่มกรดอะมิโน และวิตามินอย่างต่อเนื่องจากประเทศจีน และเบลารุส (Lysines) ควบคู่กับการผลิตวัตถุเติมแต่งอาหารสัตว์ขึ้นเองภายในประเทศเพื่อมาทดแทนการนำเข้า นอกจากนี้ ยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ของรัสเซียในปี 2024 ว่าจะยังได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ราคาค่าขนส่งที่ปรับเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การขาดแรงงานคุณภาพ ซึ่งจะกระทบต่อการพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์และภาพรวมของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรด้วย

ที่มา: www.vetandlife.ru

ตกลง