การคาดการณ์อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์ของรัสเซีย ในปี 2024
23 ม.ค. 2567
81
0
การคาดการณ์อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์ของรัสเซีย
การคาดการณ์อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์ของรัสเซีย ในปี 2024

Ms. Lyudmila Manitskaya ประธานคณะกรรมการและผู้อำนวยการสหภาพผู้ผลิตน้ำนมของรัสเซีย ให้ความเห็นว่าเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลผลิตทางปศุสัตว์ของรัสเซียในปี 2023  ว่าในปัจจุบันรัสเซียมีจำนวนโคที่ลดลงประมาณ 200,000-300,000 ตัว/ปี โดยในจำนวนนี้คิดเป็นโคนมที่ลดลงจำนวน 100,000 ตัว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับปริมาณการผลิตน้ำนมภายในประเทศของรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2023 ทำเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการและข้อมูลเบื้องต้นที่นำมาใช้ในการคำนวณตัวชี้วัดผลผลิตทางปศุสัตว์ดังกล่าว ทั้งนี้ ทางสหภาพผู้ผลิตน้ำนมของรัสเซียคาดว่าการนำระบบการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ในฟาร์มมาบังคับใช้ในปี 2024 จะช่วยลดปัญหาและทำให้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

สำหรับในปี 2024  ทางสหภาพผู้ผลิตน้ำนมของรัสเซีย คาดว่าปริมาณการผลิตน้ำนมในประเทศจะไม่ขยายตัวขึ้น เนื่องจาก ปริมาณการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์ในรัสเซียลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยชาวรัสเซียมีปริมาณการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์ประมาณ 165.6 กิโลกรัม/คน/ปี ซึ่งเป็นปริมาณเพียงครึ่งนึงจากคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขที่แนะนำให้บริโภค 325 กิโลกรัม/คน/ปี

สำหรับการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ของรัสเซียนั้น พบว่ามีปริมาณการส่งออกที่น้อยกว่าปริมาณการนำเข้า ถึง 5-6 เท่า ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการส่งออกในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนยุ่งยากขึ้น จากอัตราค่าระวางและค่าธรรมเนียมท่าเรือที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการขาดผู้ให้บริการขนส่งในหลายพื้นที่

ที่มา: www.vetandlife.ru

ตกลง