จำนวนสุกรในคาซัคสถานลดลง 4% ต่อปี
28 ก.พ. 2567
1,304
0
จำนวนสุกรในคาซัคสถานลดลง 4% ต่อปี
จำนวนสุกรในคาซัคสถานลดลง 4% ต่อปี

ข้อมูลจากเว็บไซด์ Energyprom.kz ของคาซัคสถาน รายงานว่าในปี 2023 ที่ผ่านมา คาซัคสถานมีจำนวนสุกรในฟาร์มเลี้ยงทั้งหมด 780,800 ตัว ซึ่งลดลงจากปี 2022 ประมาณ 3.9% ทั้งนี้ พบว่ากลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสุกรของคาซัคสถานส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ นอกจากนี้ เว็บไซด์ inbusiness.kz ยังได้รายงานว่า ภูมิภาคสามอันดับแรกของคาซัคสถานที่มีการเลี้ยงสุกรมากที่สุด คือ ภูมิภาคคาซัคสถานตอนเหนือ (North Kazakhstan) จำนวน 267,000 ตัว รองลงมาคือภูมิภาค Kostanay จำนวน 136,900 ตัว และภูมิภาค Pavlodar จำนวน 110,700 ตัว

Dr. Ruslan Asaubaev อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยคาซัคสถานเหนือ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาพรวมทางภูมิศาสตร์ของการเลี้ยงสุกรของคาซัคสถานในปัจจุบันค่อนข้างแตกต่างจากเมื่อ 20 ปีก่อนมาก โดยในปี 2003 คาซัคสถานมีจำนวนสุกรทั้งหมดเกือบ 1.3 ล้านตัว และมากกว่า 244,000 ตัว อยู่ในภูมิภาค Kostanay ตามด้วยภูมิภาค Akmola จำนวน 222,000 ตัว และภูมิภาคคาซัคสถานเหนือ (NKO) จำนวน 202,500 ตัว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบการเลี้ยงสุกรของคาซัคสถานได้มีการกระจายตัวไปทั่วประเทศ แม้กระทั่งทางตอนใต้ของคาซัคสถาน โดยเฉพาะในภูมิภาคอัลมาตีที่จำนวนสุกรมากถึง 131,000 ตัว

การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่การเพาะเลี้ยงสุกรในคาซัคสถานที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น มีสาเหตุไม่ใช่เฉพาะจากการกระจายตัวของกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานเนื้อหมูเท่านั้น แต่ยังพบว่ามีการเพิ่มจำนวนของฟาร์มเพาะเลี้ยงสุกรในภูมิภาคที่มีการเพาะปลูกธัญพืชสำหรับการนำมาเป็นอาหารสัตว์ รวมทั้งภูมิภาคดังกล่าวยังเป็นตลาดซื้อขายสุกรขนาดใหญ่ในคาซัคสถานอีกด้วย

ปัจจุบันการส่งออกเนื้อสุกรของคาซัคสถาน พบว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไร โดย Dr. Ruslan Asaubaev ได้ชี้ให้เห็นว่า จากข้อมูลสถิติตั้งแต่ช่วงปี 2017 ถึง 2020 ไม่พบข้อมูลการส่งออกสุกรมีชีวิตออกจากประเทศคาซัคสถาน และคาซัคสถานเริ่มมีการส่งออกสุกรในปี 2021 ในปริมาณเพียง 26 ตัน คิดเป็นมูลค่าเพียง 50,000 เหรียญสหรัฐเท่านั้น  และต่อมาในปี 2022 พบว่าปริมาณการส่งออกสุกรไปต่างประเทศของคาซัคสถานได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณ 93 ตัน คิดเป็นมูลค่า 216,000 เหรียญสหรัฐ และหดตัวลงอย่างมากในปี 2023 ที่มีปริมาณการส่งออกสุกรเหลือเพียง 18 ตัน คิดเป็นมูลค่า 44,000 เหรียญสหรัฐ เท่านั้น ทั้งนี้ หากพิจารณาปริมาณการส่งออกเนื้อหมูสดหรือหมูแช่แข็งของคาซัคสถาน ก็พบว่า คาซัคสถานเริ่มมีการส่งออกเนื้อสุกรในปริมาณเล็กน้อยเพียง 790,000 เหรียญสหรัฐในปี 2017   และในปี 2021 มีมูลค่าการส่งออกหดตัวลดลงเหลือเพียง 775,000 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ไม่พบข้อมูลการส่งออกเนื้อสุกรของคาซัคสถาน ในปี 2022 และ 2023

ในทางตรงกันข้าม คาซัคสถานมีการนำเข้าสุกรมีชีวิตในปี 2017 ปริมาณ 25,300 ตัน คิดเป็นมูลค่า 236,500 เหรียญสหรัฐ และในปี 2018 คาซัคสถานมีการนำเข้าสุกรมีชีวิตมากที่สุดรวม 317,900 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2019 คาซัคสถานมีมูลค่าการนำเข้าสุกรลดลงเหลือเหลือเพียง 967,100 เหรียญสหรัฐ

เนื้อสุกรยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในตลาดภายในประเทศคาซัคสถาน โดยสังเกตุได้จากปริมาณการนำเข้า และการจัดวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งไม่มีการห้ามจำหน่ายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วยังพบว่าข้อมูลสถิติบยังชี้ให้เห็นว่าเนื้อสุกรมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น 8%  แม้ว่าในปีที่ผ่านมาคาซัคสถานจะมีปริมาณการผลิตเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 13.2% เมื่อเทียบกับปี 2022 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเนื้อสุกรสดและแช่เย็น 7,700 ตัน จากภูมิภาคคาซัคสถานตอนเหนือ

ที่มาข้อมูล emeat.ru

ตกลง