รายงานการสำรวจราคาสินค้าผัก-ผลไม้เขตร้อน ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
8 ธ.ค. 2566
5,050
47
รายงานการสำรวจราคาสินค้าผัก-ผลไม้เขตร้อน
รายงานการสำรวจราคาสินค้าผัก-ผลไม้เขตร้อน ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ตกลง