รายงานการสำรวจราคาสินค้าผัก-ผลไม้เขตร้อน ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
11 มี.ค. 2567
2,131
25
รายงานการสำรวจราคาสินค้าผัก-ผลไม้เขตร้อน
รายงานการสำรวจราคาสินค้าผัก-ผลไม้เขตร้อน ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ตกลง