รายงานการสำรวจราคาสินค้าผัก-ผลไม้เขตร้อน ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำเดือนธันวาคม 2566
10 ม.ค. 2567
4,220
53
รายงานการสำรวจราคาสินค้าผัก-ผลไม้เขตร้อน
รายงานการสำรวจราคาสินค้าผัก-ผลไม้เขตร้อน ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำเดือนธันวาคม 2566
ตกลง