รายงานการสำรวจราคาสินค้าผัก-ผลไม้เขตร้อน ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำเดือนมกราคม 2567
2 ก.พ. 2567
3,352
115
ตกลง