ร่วม (ถ่ายทอดสด) แลกเปลี่ยนกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์ ประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "การค้าชายแดนกับโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"
23 พ.ย. 2564
29
0
ร่วม (ถ่ายทอดสด) แลกเปลี่ยนกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์ ประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "การค้าชายแดนกับโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"
ร่วม(ถ่ายทอดสด)แลกเปลี่ยนกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์
ร่วม (ถ่ายทอดสด) แลกเปลี่ยนกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์ ประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "การค้าชายแดนกับโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

ร่วม (ถ่ายทอดสด) แลกเปลี่ยนกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์ ประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "การค้าชายแดนกับโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน" 

เวลา 13.00 น. นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางอาทิตยวรรณ สาริคาน หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์ ประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "การค้าชายแดนกับโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน" ณ เฮือนหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างการรับรู้ การพัฒนาต่อยอด พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่สร้างกลไกการเป็นหุ้นส่วนต่อการพัฒนาสื่อสาธารณะ ไทย พีบีเอส ร่วมกันและสร้างกลไกการเป็นหุ้นส่วนต่อการพัฒนาสื่อสาธารณะไทยพีบีเอสร่วมกัน

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้

ตกลง