โครงสร้างองค์กร
Structure
  • โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ปี 2564
    โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ปี 2564

    โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ปี 2564

  • โครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ปี 2564
    โครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ปี 2564

    โครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ปี 2564

ตกลง