ข้อมูลพื้นฐาน สนับสนุนการตรวจราชการ และ ครม.สัญจร ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
25 ธ.ค. 2562
273
202
ข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการตรวจราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน สนับสนุนการตรวจราชการ และ ครม.สัญจร ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

ข้อมูลพื้นฐาน สนับสนุนการตรวจราชการ และ ครม.สัญจร ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

ตกลง