ตกลง
ติดต่อเรา
Contact Us
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  จังหวัดพิษณุโลก
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ถ .วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  0-5525-3039 และ 0-5525-3024
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

  ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ ถนนวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

  โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๕-๓๐๒๓-๔ โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๓๐๓๙

 • map