รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม
30 ส.ค. 2563
59
0
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม
- ปริมาณน้ำแม่น้ำยมสถานีวัดน้ำ Y.14A อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (เป็นสถานีเฝ้าระวังติดตามและบริหารจัดการน้ำ) ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดแล้ว ที่ 1,499 ลบ.ม/วินาที (วันที่ 24 ส.ค เวลา 20.00 น. )
- ปัจจุบัน สถานีวัดน้ำ Y.14A ปริมาณน้ำไหลผ่าน 132.90 ลบ.ม/วินาที (สภาวะปกติ).
-สถานีวัดน้ำ Y.4 อ.เมือง สุโขทัย ปริมาณน้ำไหลผ่าน 268.00 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำสูง 5.50 ม.(ระดับตลิ่ง 7.40 ม.) ***ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยน้ำแม่น้ำยม แบ่งเป็น 2 สาย ได้แก่ 1. พื้นที่ติดแม่น้ำยมสายหลัก อ.บางระกำ ปัจจุบันที่ สถานีวัดน้ำ Y.64 อ.บางระกำ พิษณุโลก ระดับน้ำสูง 5.49 เมตร (ระดับตลิ่ง สูง 6.40 เมตร) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 243.00 ลบ.ม/วินาที (แนวโน้มทรงตัว โดยหน่วยงานชลประทาน ยังคงการระบายน้ำในแม่น้ำยมสายหลัก เพื่อพร่องน้ำรองรับปริมาณฝนตกชุก ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ส.ค-2 ก.ย 63 ได้แก่ ปตร.วังสะตือ และ ผันน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน ผ่าน คลอง DR-2.8 และ DR-15.8 2.พื้นที่ติดกับแม่น้ำยมสายเก่า-คลองเมม-คลองบางแก้ว ในเขต อ.พรหมพิราม อ.เมือง อ.บางระกำ ได้มีการเร่งการระบายน้ำผ่าน ปตร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง, ปตร.วังขี้เหล็ก และ ปตร.บางแก้ว ลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก พร้อมทั้ง รับน้ำเข้าคลองสาขา แก้มลิงต่างๆ ในพี้นที่เพื่อลดระดับน้ำ และเตรียมความพร้อมพื้นที่ทุ่งลุ่มต่ำเพื่อรับน้ำเข้าทุ่ง ตามแผนการดำเนินโครงการบางระกำโมเดล หากเกิดภาวะวิกฤต โดยระดับน้ำ ที่ ปตร.บางแก้ว อ.บางระกำ ปัจจุบัน มีระดับ 39.27 ม.รทก ต่ำกว่าระดับวิกฤต 1.23 เมตร (ระดับวิกฤต 40.50 ม.รทก.). แนวโน้มทรงตัว
จึงขอแจ้งสถานการณ์น้ำ ข่าวสารให้ประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยเฉพาะ ประชาชนและพื้นที่การเกษตร ที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำยมสายหลัก และ ริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า-คลองเมม-คลองบางแก้ว อ.พรหมพิราม อ.เมือง และ อ.บางระกำ เฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมการขนของขึ้นที่สูง หากเกิดภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่ง และ ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการในระยะนี้อย่างไกล้ชิด
ตกลง