ภารกิจ/หน้าที่
Missions
 • พื้นที่รับผิดชอบ

  ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  โดยฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

  ฝ่ายการเกษตรฯ มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 มณฑลได้แก่ มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) มณฑลเจียงซู (Jiangsu) มณฑลอันฮุย (Anhui) และ 1 เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซี่ยงไฮ้ (Shangahi) 

  泰王国驻上海总领事馆农业处由泰王国农业和合作社部常任秘书长办公室管辖,泰王国驻上海总领事馆农业处成立于2013年7月1日。

  泰王国驻上海总领事馆农业处所辖三省一市,即:浙江省(浙江),江苏省(江苏),安徽省(安徽)和一个直辖市,上海市。

 • ภารกิจ

  สำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศทั้ง 7 แห่ง มีภารกิจรับผิดชอบในด้านต่างๆที่สำคัญ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในต่างประเทศ

  3. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีของสินค้าเกษตร รวมทั้งร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ

  4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเจรจาในองค์กรระหว่างประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล องค์กรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรของไทย

  6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ตกลง