บุคลากร
 • บุคลากร
   

  นางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์ (Ms.Adhinand INDRAPIM)

  ตำแหน่ง: กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) Consul (Agricultural)

  O:  86 21 52609871

  F:  86 21 52609872

  M: 86 18616914645

  Wechat ID: thaiagish

  Email: moacsh@hotmail.com

   

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเกษตรฯ/Name list of staffs

   

   

   

  Ms. Liu Yuqin

  Interpreter

  O:  86 21 52609871

  F:  86 21 52609872

  M: 86 150 0219 1782

  Wechat ID: thaikaset_sh

  Email: moacsh@hotmail.com

   

   

  Ms. Supamas Wongtavilarp

  Assistant

  O:  86 21 52609871

  F:  86 21 52609872

  M: 86 138 1633 8702

  Wechat ID: thaikasetsh2

  Email: moacsh@hotmail.com

   

   

  Ms. Anyamanee Chotikasathien

  Financial

  O:  86 21 52609871

  F:  86 21 52609872

  M: -

  Wechat ID: -

  Email: moacsh@hotmail.com

   

   

   

  Mr. Ding Ye Zhong

  Driver

  O:  86 21 52609871

  F:  86 21 52609872

  M: -

  Wechat ID: -

  Email: moacsh@hotmail.com

   

ตกลง