ตกลง
ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับ ททท. เซี่ยงไฮ้ และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัด Livestreaming ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย กับแพลตฟอร์ม Fliggy, Online Travel Agent ชั้นนำของจีน ในเครือ Alibaba
26 ส.ค. 2563
13
0
ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับ ททท. เซี่ยงไฮ้ และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัด Livestreaming ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย กับแพลตฟอร์ม Fliggy, Online Travel Agent ชั้นนำของจีน ในเครือ Alibaba
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย

           วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
           ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับ ททท. เซี่ยงไฮ้ และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัด Livestreaming ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย กับแพลตฟอร์ม Fliggy, Online Travel Agent ชั้นนำของจีน ในเครือ Alibabaโดยมีการแนะนำวัฒนธรรมไทย อาหารไทย สถานที่ท่องเที่ยว และผลไม้ไทย
           ในกิจกรรมนี้ น.ส. อาทินันท์ อินทรพิมพ์ กงสุลฝ่ายเกษตร ได้แนะนำผลไม้ไทยหลากหลายชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว ส้มโอทับทิมสยาม ส้มโอทองดี ส้มโอขาวน้ำผึ้ง และลำใย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้ไทย นอกจากนี้ ยังมีการการนำเสนอคลิปวิดิโอเกี่ยวการควบคุม COVID-19 ในโรงงานแปรรูปกุ้งซึ่งจัดทำโดยกรมประมงและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคกุ้งไทยให้แก่ผู้บริโภคชาวจีน