ตกลง
มาตรฐานว่าด้วยมาตรฐานสุขอนามัยธัยพืช GB2715-2005
3 ธ.ค. 2561
20
0
มาตรฐานว่าด้วยมาตรฐานสุขอนามัยธัยพืช GB2715-2005

มาตรฐาน GB2715-2005 ว่าด้วยมาตรฐานสุขอนามัยธัยพืช ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภค ประกาศใช้ทดแทนมาตรฐาน GBn1-1977 และ GB2715-1981