ตกลง
ระเบียบสุขอนามัยสินค้าประมงสดและสินค้าประมงแช่แข็ง GB 2733-2005
3 ธ.ค. 2561
23
0
ระเบียบสุขอนามัยสินค้าประมงสดและสินค้าประมงแช่แข็ง GB 2733-2005 Hygienic standard for fresh and frozen marine products of animal origin