มาตรฐานข้าว GB1354-2018
3 ธ.ค. 2561
152
0
มาตรฐานข้าว GB1354-2018

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 จีนได้ออกมาตรฐานข้าวฉบับใหม่มาทดแทนฉบับ GB1354-2009 โดยระเบียบฉบับใหม่ GB 1354-2018 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ตกลง