ตกลง
ตารางเปรียบเทียบราคาผลไม้ไทยที่จำหน่ายในนครเซี่ยงไฮ้ เดือนมีนาคม และเมษายน 2563
2 มิ.ย. 2563
41
22
ตารางเปรียบเทียบราคาผลไม้ไทยที่จำหน่ายในนครเซี่ยงไฮ้ เดือนมีนาคม และเมษายน 2563