กษ.ศก. ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2567   
5 ก.พ. 2567
38
0
กษ.ศก.ประชุมข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง
กษ.ศก. ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2567   

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.

    นางสาววันลีย์ เจริญวิทย์ธนเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย

ตกลง