เตือนภัย! หนอนแมลงวันชอนใบในมะเขือเทศ
29 พ.ย. 2566
182
0
เตือนภัย! หนอนแมลงวันชอนใบในมะเขือเทศ
เตือนภัย! หนอนแมลงวันชอนใบในมะเขือเทศ

ในสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ผู้ปลูกมะเขือเทศในทุกระยะ ระวัง "หนอนแมลงวันชอนใบ" ศัตรูพืชตัวร้ายของ "มะเขือเทศ" ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศเฝ้าระวังกัน
.
ลักษณะของหนอนแมลงวันชอนใบ
"หนอนแมลงวันชอนใบ" ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันขนาดเล็กมีขนาด 10-20 มิลลิเมตร มีลักษณะหัวแหลมท้ายป้าน ไม่มีขา เคลื่อนไหวโดยมีการดีดตัว มีขนาดประมาณ 5-10 มิลลิเมตร
.
ลักษณะของมะเขือเทศเมื่อถูกทำลายโดยหนอนแมลงวันชอนใบ
1. หนอนแมลงวันชอนใบจะชอนไชอยู่ในใบทำให้เกิดรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวไปมา
2. หากนำใบมะเขือเทศมาส่องดูจะพบหนอนตัวเล็ก ๆ สีเหลืองอ่อนโปร่งแสง ใส อยู่ภายในเนื้อเยื่อใบ
3. หากเกิดระบาดรุนแรงจะทำให้ใบเสียหาย ร่วงหล่นมีผลต่อผลผลิตหากมะเขือเทศไม่สามารถสร้างใบทดแทนได้ก็จะตายไปในที่สุด
.
วิธีป้องกันหนอนแมลงวันชอนใบ
1. เผาทำลายเศษใบมะเขือเทศที่ถูกทำลายเนื่องจากหนอนแมลงวันชอนใบตามพื้นดิน
2. สำรวจและหมั่นตรวจสอบแปลงมะเขือเทศอย่างสม่ำเสมอ

ตกลง