มติคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 8/66
7 ม.ค. 2567
17
0
มติคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มติคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 8/66

มติคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 8/66

ตกลง