เตือนภัย! เพลี้ยไฟในมังคุด
28 ก.พ. 2567
18
0
เตือนภัย! เพลี้ยไฟในมังคุด
เตือนภัย! เพลี้ยไฟในมังคุด


.
สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรผู้ปลูก "มังคุด" ในทุกระยะการเติบโต เฝ้าระวังเพลี้ยไฟศัตรูตัวร้ายของมังคุด
.
ลักษณะของเพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟ เป็นแมลงปากดูดที่มีลักษณะเล็กมาก มีรูปร่างเรียว ลำตัวยาวประมาณเพียง 2 มิลลิเมตร ตัวอ่อนจะไม่มีปีก ลำตัวสีน้ำตาลอ่อนออกไปทางเหลือง ส่วนตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลเข้ม หรือน้ำตาลดำ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะเคลื่อนที่ได้เร็วมาก ทำให้สังเกตได้ยาก
.
ลักษณะของมังคุดเมื่อถูกทำลายโดยเพลี้ยไฟ
1. ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลายโดยการดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของมังคุด
2. ระยะออกดอกและติดผลอ่อน จะเห็นรอยทำลายชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่า ผิวขี้กลาก
3. ระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อน ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น หงิกงอ และใบไหม้
.
วิธีป้องกันเพลี้ยไฟ
1. สำรวจและหมั่นตรวจสอบต้นมังคุดและสวนเป็นประจำ
2. หากพบเจอต้นที่ถูกทำลายจนมีความเสียหายจนทรุดโทรม ให้รีบทำลายทิ้งเพื่อตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยไฟ
.

ตกลง