ข้อมูล “เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย”
9 ก.ย. 2564
39
32
ข้อมูล “เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย”
ข้อมูล “เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย”
ข้อมูล “เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย”

ข้อมูล เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย
ภายใต้การจัดทำ Metadata ในรายการบัญชีข้อมูล (Data Catalog)  ตามประเด็นข้อมูลสำคัญในพื้นที่ (Pain Foint)

ตกลง