เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 5-11 กันยายน 2561
5 ก.ย. 2561
164
68
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 5-11 กันยายน 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 5-11 กันยายน 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 5-11 กันยายน 2561

หนอนด้วงหนวดยาวเจาะล่าต้นทุเรียน  ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่โดยฝังไว้ใต้เปลือกตามล่าต้นและกิ่งขนาดใหญ่ หนอนกัดกินชอนไชไปตามเปลือกไม้ด้านในไม่มีทิศทาง หรืออาจกัดควั่นเปลือกรอบต้น การท่าลายที่เกิดจากหนอนขนาดเล็กไม่สามารถสังเกตได้จากภายนอก แต่เมื่อหนอนโตขึ้นจะพบขุยไม้ละเอียดซึ่งเป็นมูลของหนอนตามแนวรอยท่าลาย หรือตรงบริเวณที่หนอนท่าลายกัดกินอยู่ภายในจะเห็นมีของเหลวสีน้่าตาลแดงไหลเยิ้มอยู่ ในระยะต่อมาจึงจะพบมูลหนอนออกมากองเป็นกระจุกอยู่ข้างนอกเปลือก เมื่อใช้มีดปลายแหลมแกะเปลือกไม้ จะพบหนอนอยู่ภายใน จะสังเกตพบรอยท่าลายต่อเมื่อหนอนตัวโตและอาจเจาะเข้าเนื้อไม้ หรือกินควั่นรอบต้นทุเรียนแล้ว ซึ่งจะมีผลท่าให้ท่อน้่าท่ออาหารถูกตัดท่าลายเป็นเหตุให้ทุเรียนเริ่มทรุดโทรม ใบเหลืองและร่วง และยืนต้นตายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

ตกลง