#จะกินหมึกสายต้องสังเกตก่อนกินอาจถึงแก่ชีวิต!!
27 ม.ค. 2564
24
0
#จะกินหมึกสายต้องสังเกตก่อนกินอาจถึงแก่ชีวิต!!
#จะกินหมึกสายต้องสังเกตก่อนกินอาจถึงแก่ชีวิต!!
“หมึกสายวงฟ้า”พิษร้ายแรง ตอนนี้พบขายปะป่นกับหมึกสายที่ขายในท้องตลาด หากพบห้ามรับประทาน ให้แจ้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลข 02-141-1333 หรือสายด่วน Green Call 1310
#กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูล #หมึกสายวงฟ้า ( Blue – ringed octopus ) ให้ประชาชนได้รับทราบ เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนผ่านทางสื่อออนไลน์เฟซบุ๊คของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่าพบหมึกสายที่คาดว่าเป็น “หมึกสายวงฟ้า” (Blue – ringed octopus) ขายปะปนอยู่กับหมึกสายพันธุ์อื่นๆ ซึ่งหมึกสายวงฟ้าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต หากมีการบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทางวิชาการพบว่า พิษของหมึกดังกล่าว ไม่สลายตัวด้วยความร้อน และเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
โดยลักษณะเด่นของหมึกสายดังกล่าว คือ มีวงสีฟ้า หรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัวและบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกอื่น ๆ ทั่วไป
ทั้งนี้ หากมีการพบเห็นสามารถแจ้งประสานไปยัง #กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลข 02-141-1333 หรือสายด่วน Green Call 1310
ตกลง