ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ ครม.สัญจร เดือนธันวาคม 2564
27 ธ.ค. 2564
686
467
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ ครม.สัญจร เดือนธันวาคม 2564
ตกลง