สินค้าผลไม้ไทยบุกตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
2 พ.ย. 2564
28
0
สินค้าผลไม้ไทยบุกตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
สินค้าผลไม้ไทยบุกตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ ประเทศญี่ปุ่น (กรุงโตเกียว นครโอซากา) และกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกันกำหนดจัดสัมมนา “สินค้าผลไม้ไทยบุกตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้” ผ่านทางระบบออนไลน์  ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผู้ประกอบการและเกษตรกรท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ สามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/i2J47SyopQoCV5GGA

ตกลง