ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสุรินทร์ ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ ครม.สัญจร
25 ธ.ค. 2562
1,689
4,162
ตกลง