สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2564
25 มี.ค. 2564
50
18
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2564

1. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เผยแพร่ร่างประเด็นยุทธศาสตร์ระบบอาหารสีเขียว (6 มีนาคม 2563)
2. การระบาดของโรคไข้หวัดนกในญี่ปุ่นส่งผลให้ราคาซื้อขายไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (10 มีนาคม 2564)
3. รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอร่างแก้ไขกฎหมายการบินต่อรัฐสภาโดยกำหนดระบบใบอนุญาตสำหรับการบังคับโดรน (12 มีนาคม 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ตกลง