ติดต่อเรา
Contact Us
  • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  • map
ตกลง