ตัวอย่างสัญญาซื้อขายข้าวโพดล่วงหน้าในระบบเกษตรพันธสัญญา
28 มี.ค. 2562
2,295
5,274
ตกลง