การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามสัญญาซื้อ-ขายฟักข้าวระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
25 ก.พ. 2564
61
0
การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามสัญญาซื้อ-ขายฟักข้าวระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามสัญญาซื้อ-ขายฟักข้าวระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามกุล หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรพันธสัญญา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วม "รายการสถานประชาชน" ทางสถานนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อร่วมรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาซื้อ-ขายฟักข้าวระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร โดยจะนำประเด็นปัญหาและข้อเรียกร้องจากเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป

ตกลง