วายยูลี (GUAYULE) และ แดนดีไลออน (DANDELION) วัตถุดิบยางธรรมชาติแห่งอนาคตของสหรัฐอเมริกา
15 เม.ย. 2566
48
115
วายยูลี(GUAYULE)และแดนดีไลออน(DANDELION)วัตถุดิบยางธรรมชาติแห่งอนาคตของสหรัฐอเมริกา
วายยูลี (GUAYULE) และ แดนดีไลออน (DANDELION) วัตถุดิบยางธรรมชาติแห่งอนาคตของสหรัฐอเมริกา
ตกลง