ตกลง
บุคลากร
Structure/Authority
 • บุคลากร
   

  นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว (Ms.Pathumwadee Imtour)

  ตำแหน่ง: กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) Consul (Agricultural)

   

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเกษตรฯ/Name list of staffs

   

   

   

  นางจาง เจี๋ย หลิน (Mrs. Zhang Jielin)

  ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเกษตร) Assistant to Consul (Agricultural)

   

   

  นายอู๋ กังเจียน (Mr. Wu Gangjian)

  ล่ามฝ่ายการเกษตรฯ (Interpreter) 

   

   

  นายเจตนา เหล่ารักวงศ์ (Mr. Jedtana Laorakvong)

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเกษตรฯ (Staff)

   

   

  นายจาง จิ้ง (Mr.Jang Jing)

  พนักงานขับรถฝ่ายการเกษตรฯ (Driver)