ตกลง
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำนายหวัง ฟางหง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เทศบาลผิงเสียงและคณะพบผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 ม.ค. 2562
199
0
วันที่๒๘มกราคม๒๕๖๒น.ส.ปทุมวดีอิ่มทั่ว
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำนายหวัง ฟางหง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เทศบาลผิงเสียงและคณะพบผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำนายหวัง ฟางหง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เทศบาลผิงเสียง ผู้อำนวยการศุลกากรผิงเสียง และคณะผู้บริหารเขตปลอดอากรครบวงจรผิงเสียง เข้าพบนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและการอำนวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน

MOAC Image