ตกลง
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำคณะผู้แทนกรมปศุสัตว์และเอกชนศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทซีหนาน
5 เม.ย. 2562
194
0
เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่ของเกษตรกรภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทซีหนาน
เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่ของเกษตรกรภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทซีหนาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำคณะผู้แทนกรมปศุสัตว์และเอกชนศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทซีหนาน โดยคณะได้เข้าเยี่ยมขมฟาร์มเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์เหยา ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ผู้บริโภคนครคุนหมิงชื่นชอบ โดยกลุ่มบริษัทซีหนานได้ร่วมมือกับเกษตรกรในนครคุนหมิงโดยทางบริษัทเป็นผู้จัดหาพันธุ์ไก่ตัวผู้ อาหารไก่และเวชภัณฑ์ ให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยง โดยจะทำการตอนไก่เมื่อายุประมาณ ๓๕ วัน และมีการใส่อุปกรณ์บังตาเพื่อไม่ให้ไก่ตีกันด้วย ซึ่งทางบริษัทจะรับซื้อจากเกษตรกรเมื่อไก่อายุได้ประมาณ ๑๕๐ วัน พื้นที่เลี้ยงไก่มีส่วนที่เป็นพื้นที่กลางแจ้งให้ไก่ได้ออกกำลังกาย และพื้นที่ในอาคารพื้นซีเมนต์ที่รองด้วยฟางข้าวเพื่อให้ไก่พักผ่อน โดยหลังจากจำหน่ายไก่ออกไปแล้ว เศษฟางข้าวสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อทำปุ๋ยได้ด้วย

ไก่จะมีการใส่ที่บังตาเพื่อลดการตีกัน
ไก่จะมีการใส่ที่บังตาเพื่อลดการตีกัน