ตกลง
ข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจปัญหาสถานการณ์นำเข้าผลไม้ไทย ณ ด่านโหย่วอี้กวน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
11 พ.ค. 2562
485
533
ข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจปัญหาสถานการณ์นำเข้าผลไม้ไทย
ข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจปัญหาสถานการณ์นำเข้าผลไม้ไทย ณ ด่านโหย่วอี้กวน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง